Yleistä

 
Säätiö myöntää apurahoja diplomityön, pro gradu -tutkielman sekä väitöskirjan tekemiseen tai muuhun tutkimustyöhön. Vuosittain säätiö myöntää apurahoja 1 – 1,4 miljoonaa euroa.  

Säätiön jakamat apurahat ja palkinnot ovat
  • Stipendi hyvin menestyneille perusopiskelijoille
  • Opinnäyteapuraha perusopiskelijoille
  • Tunnustusapuraha väitöskirjan tekijälle
  • Kannustusapurahat jatko-opiskelijoille ja post doc –tutkijoille rahastoista
  • Tiedepalkinto
  • Matka-apurahat
Opinnäyteapurahojen jaossa säätiöllä on vakiintunut käytäntö,  jonka mukaan opiskelijalle myönnetään 80 % lahjoituksesta ja 10 % varataan kyseisen alan muuhun tutkimustoiminnan tukemiseen ja matka-apurahoihin ja loppuosa 10 % jää säätiön muuhun toimintaan: mm. opinnäytetyön vakuutusturvaan ja muihin apurahoihin.

Hakemus toimitetaan säätiölle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jälkikäteen, valmistumisen jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon.

Opinnäyteapurahat myönnetään professorin suosituksen perusteella. Diplomityön tai pro gradu -tutkielman tekijälle maksettavan apurahan suositeltu enimmäismäärä on 1840 euroa kuukautta kohti. Apuraha on mitoitettu 6 kuukaudelle, jolloin suositeltu enimmäismäärä on yhteensä 11040 euroa. Se vastaa 13800 euron lahjoitusta. Nämä apurahat maksetaan kolmessa yhtä suuressa erässä, joista ensimmäinen erä heti apurahan myöntämisen jälkeen (työvaliokunnan kokous), toinen erä kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä erästä ja kolmas erä, kun työ on valmis. Viimeinen erä on maksetaan työn valmistuttua, kun opiskelija on ilmoittanut työn valmistumisesta säätiöön (työn LUTPub-osoite).
 
Jatko-opiskelua tuetaan myöntämällä apurahoja erityisesti kannustusapurahoina sekä jatko-opintoihin liittyviin konferenssimatkoihin.

Säätiö myöntää matka-apurahoja yliopiston henkilökunnan tieteelliseen työhön liittyviin matkoihin sekä jakaa kannustusstipendejä erityisen ansiokkaista opintosuorituksista. Tieteelliseen työhön myönnetyt apurahat ovat saajalleen verovapaata tuloa valtion taiteilija-apurahan vuotuiseen määrään (v. 2019  20 728,44 euroa) saakka.

Apurahat ja työssä käyminen, apurahat ja tuet

Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa tutkimus muusta ansiotyöstä vapaana. Se on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen. Apurahakaudella on kuitenkin mahdollista tehdä muuta palkallista työtä enintään 25 % työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voisi tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen. Työaikaa tarkastellaan kuukausitasolla, joten yhdenkään apurahakauteen kuuluvan kuukauden aikana ei saa tehdä muuta työtä enempää kuin 25 %. Apurahansaaja ei voi olla lahjoittavan yrityksen palkkalistoilla.

Apurahoilla voi olla vaikutusta myös erilaisten tukien saamisessa. Tästä lisää Kelan sivulta .

LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiö

Yliopistonkatu 34, PL 20
53851 Lappeenranta

Toimisto: Huone 6329

puh. 045 6440 913
email: info(at)lut-tukisaatio.fi

Ajo-ohje
Tietosuojaseloste


Käsittelemme hakemuksia noin kahden viikon välein.
Sivuston toteutus: Kaakon Nettipalvelu Oy